Zajęcia z uczniami

Projekt „Misja: programowanie” nie jest skierowany tylko do nauczyciel, bibliotekarzy i pracowników domów kultury, ale też do uczniów klas I-III. W ramach szkolenia praktycznego nauczyciele biorący udział w projekcie przeprowadzą 15 dwugodzinnych zajęć z uczniami. Pozwoli im to lepiej przygotować do nowej podstawy programowej.

Czy wiesz, że nauka programowania:

  1. weszła we wrześniu 2017 r. do podstawy programowej w klasach I-III,
  2. rozwija logiczne myślenie,
  3. pobudza kreatywność,
  4. pozwala twórczo korzystać z nowych technologii.

Zajęcia z uczniami prowadzone są w oparciu o cykl 15 zajęć według scenariuszy

Materiały dydaktyczne