Szkolenie i wsparcie

Szkolenia

OFERTA

  • Każdy nauczyciel i pracownik ODN weźmie udział w czterodniowym szkoleniu, przygotowującym do samodzielnego prowadzenia zajęć z programowania w klasach 1-3. Pracowników bibliotek i domów kultury zapraszamy na szkolenia dwudniowe.
  • Uczestnicy szkoleń poznają różne aktywności i techniki pracy, wprowadzające najmłodszych w świat kodowania, dowiedzą się też, jak przygotować dzieci do twórczego korzystania z gier i aplikacji dostępnych w Internecie, nauczą się jak programować w języku Scratch oraz sterować robotami edukacyjnymi.
  • Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych będą webinaria. Ich tematyka będzie dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń i ustalana przy ich udziale.
  • Uczestnicy szkoleń dostaną pakiet materiałów, w tym podręcznik metodyczny, zestaw scenariuszy zajęć oraz pakiet gier do nauki programowania dzieci.
  • Dzięki platformę do zarządzania projektem, będzie można łatwo zapisać się na  szkolenie, ale też prowadzić dziennik zajęć z uczniami, wygenerować ocenę opisową ucznia czy wziąć udział w dyskusji na forum.

ZADANIA

  • Po zakończeniu szkolenia każdy nauczyciel przeprowadzi 15 dwugodzinnych zajęć dla uczniów. Mogą one być prowadzone podczas lekcji lub jako zajęcia pozalekcyjne. 
  • Jedne z zajęć z uczniami odbędą się w lokalnej bibliotece lub domu kultury.
  • Podczas zajęć z uczniami nauczycielowi będzie towarzyszył trener programowania, w roli mentora. Każdy nauczyciel będzie mógł wykorzystać 7 godzin wsparcie stacjonarnego i 8 godzin wsparcia zdalnego.

Wsparcie

Każdemu nauczycielowi, podczas prowadzenia zajęć z uczniami, będzie towarzyszył doświadczony trener programowania w roli mentora.

Chcielibyśmy nie tylko wyposażyć Was w wiedzę niezbędną to tego, żebyście mogli uczyć programowania dzieci w klasach 1-3, ale też wesprzeć Was, kiedy będą debiutować, jako prowadzący własne zajęcia. Właśnie dlatego zaplemnialiśmy w projekcie dedykowane dla każdego nauczyciela wsparcie doświadczonego trenera programowania.

Trener będzie Wam towarzyszył osobiście podczas 7 z 15 zajęć z uczniami (14 godzin lekcyjnych). Możecie też zwrócić się o pomoc przed lub po zajęciach, korzystając z przysługującego Wam wsparcia zdalnego (12 godzin zegarowych).

Webinaria

Webinaria są uzupełnienia szkoleń stacjonarnych. Siegamy po tematy, które szczególnie interesują uczestników i uczestniczki szkoleń.