O projekcie

Celem projektu jest popularyzacja wczesnej nauki programowania nie tylko w szkołach ale też w bibliotekach i domach kultury. Do udziału w Misji Programowanie zaprosiliśmy:

22

gminy wiejskie i wiejsko-miejskie

66

publicznych szkół podstawowych.

Trafi do nich sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad: 450 tys. złotych

259

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i uczących w klasach 1-3.

50

bibliotekarzy i pracowników domów kultury

3300

uczniów

Finansowanie

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Budżet projektu

– Podregion ostrołęcki: 1 589 228,25 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 8 344 963,85 PLN)

– Podregion płocki: 1 075 923,00 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 910 553, 45 PLN)

Okres realizacji

1.09.2019 – 30.06.2021