Kontakt

Elżbieta Jankowska

Koordynatorka projektu Misja: programowanie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie.

elzbieta.jankowska@frsi.org.pl
722 003 352

Małgorzata Makowska

Główna metodyczka ds. szkoleń w Misji: programowanie

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Zapraszamy do kontaktu osoby biorące udział w szkoleniach.

malgorzata.makowska@frsi.org.pl
729 002 332

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

Tel. 22 123 90 20

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie

ul. Wyzwolenia 10 a
06-400 Ciechanów

Tel. 23 672 40 31