O projekcie

Celem projektu jest popularyzacja wczesnej nauki programowania nie tylko w szkołach ale też w bibliotekach i domach kultury.

12

gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

34

publiczne szkoły podstawowe

119

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i uczących w klasach I-III

50

bibliotekarzy i pracowników domów kultury

1800

uczniów

Oferujemy

  • roboty Photon, tablety do sterowania robotami, maty edukacyjne,
  • 4 dniowe szkolenie (programowanie offline, code.org, scratch, sterowanie robotem, indywidualne plany rozwoju kompetencji cyfrowych),
  • wsparcie trenera programowania w prowadzeniu zajęć z uczniami,
  • gotowe scenariusze zajęć oraz podręcznik jak uczy programowania  w klasach I-III,
  • laptopy dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
  • interaktywne forum wymiany wiedzy,
  • zaświadczenie o szkoleniu zawodowym wydane przez MSCDN.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyli we współpracy z gminami w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku, Opinogórze Górnej, Naruszewie, Nowym Mieście, Sochocinie, Pułtusku, Winnicy, Bieżuniu, Lubowidzu i Żurominie.

Finansowanie: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Budżet projektu: 1 062 830 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 887 209,24 PLN)

Okres realizacji: 01.11.2017-30.06.2019