Kontakt

Elżbieta Jankowska

Koordynatorka projektu
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

elzbieta.jankowska@frsi.org.pl
722 003 352

Stanisław Szulc

Koordynator projektu
Mazowieckie Samorządowe Centrum doskonalenia Nauczycieli

stanislaw.szulc@mscdn.edu.pl
23 672 40 31

Iwona Kolosek

Główna metodyczka ds. szkoleń
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

iwona.kolosek@frsi.org.pl
722 002 311

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa

Tel. 22 123 90 20

Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie

ul. Wyzwolenia 10 a
06-400 Ciechanów

Tel. 23 672 40 31