Home

Przygotowujemy nauczycieli, bibliotekarzy i pracowników domów kultury do samodzielnego prowadzenia zajęć z programowania dla najmłodszych.