Materiały projektowe

zajęcia z uczniami

Ocena opisowa (badanie kompetencji uczniów)

Deklaracja udziału w projekcie UCZNIA

Lista uczestnictwa w zajęciach (UCZNIOWIE)

Harmonogram zajęć praktycznych

Wzór usprawiedliwienia ucznia (w przypadku nieobecności)